• Комерційні кредити
  умови послуги
 • Кредити на ведення особистих селянських господарств
  умови послуги
 • Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна
  умови послуги
 • Споживчі кредити:
  умови послуги
  • на придбання автотранспорту
  • на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки
  • на інші потреби

 Інформація про істотні характеристики послуги з надання кредиту (без застави, під заставу)

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає від споживача надання усіх необхідних документів для здійснення перевірки його кредитоспроможності та дотримання цільового призначення кредиту; у разі необхідності – укладення договору (договорів) щодо забезпечення виконання зобов’язання споживачем перед кредитною спілкою.

У разі порушення споживачем умов кредитного договору споживач сплачує неустойку (штраф, пеню).

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки, застави, поруки випадках кредитна спілка має право:

 • вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі;
 • відмовитися від надання споживачу передбаченого договором кредиту частково або у повному обсязі у разі порушення процедури визнання споживача банкрутом або за наявності інших обставин, інформація про які отримана із офіційних джерел, зокрема з бюро кредитних історій, які явно свідчать про те, що наданий споживачеві кредит своєчасно не буде повернений; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Споживач може понести витрати за сплату платежів за користування споживчим кредитом в залежності від обраного споживачем способу сплати.

Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачем договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

Порушення виконання зобов’язань щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі. Кредитна спілка має право передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися кредитною спілкою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки за договором можливе виключно за письмової згоди споживача.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або із зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача умов, що підлягають зміні.

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення споживача з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).