1. Кредитна спілка (далі – КС) здійснює надання кредитів своїм членам з дотриманням вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень КС.
 2. Види кредитів, що надаються з боку КС, їх цільове призначення, порядок видачі, тип процентної ставки, режими сплати процентів та основної суми кредиту тощо визначаються Положенням про фінансові послуги КС.
 3. Відповідно до Статті 10561) Цивільного кодексу України (від 16 січня 2003 року за № 435-IV із змінами та доповненнями) КС при наданні кредитів своїм членам застосовує фіксовані процентні ставки.
 4. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору, а її розмір не може бути збільшено КС в односторонньому порядку. Встановити з 10.06.2017 року наступні розміри фіксованої процентної ставки для всіх видів кредитів, незалежно від цільового призначення :
 • 36% — наявність забезпечення вкладами в кредитній спілці, позитивна кредитна історія, наявність поручителя, підтвердження достатності доходів.
 • 42% — наявність забезпечення вкладами в інших фінансових установах, позитивна кредитна історія, наявність поручителя, підтвердження достатності доходів
 • 48% — наявність забезпечення у формі іпотеки, позитивна кредитна історія, наявність поручителя, підтвердження достатності доходів
 • 54% — наявність забезпечення у вигляді домашнього майна, позитивна кредитна історія, підтвердження достатності доходів
 • 60% — наявність забезпечення у вигляді домашнього майна, відсутність документального підтвердження достатності доходів, відсутність кредитної історії в кредитній спілці.

Встановити наступні вимоги щодо забезпечення виконання зобов’язань позичальниками та до договорів, укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту Кредитною спілкою „Кредитне товариство” як Кредитодавцем відповідно до Закону України „Про споживче кредитування”:

 1. Виконання зобов’язання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) може забезпечуватися неустойкою, порукою та/або заставою.
 2. Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статей 523, 553 — 559 Цивільного кодексу України.
 3. Умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статей 523, 572 — 593 Цивільного кодексу України.
 4. Поручителем та/або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа..

 Прийом платежів здійснюється кредитною спілкою в робочі дні згідно графіку роботи. 

Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ.

Також оплата може здійснюватися шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця

Отримувач: Кредитна спілка «Кредитне товариство» 

Код ЄДРПОУ: 26534041 

р/р UA 163003460000026504062152801 

Банк: АТ  “Альфа-Банк”
або

Отримувач: Кредитна спілка «Кредитне товариство» 

Код ЄДРПОУ: 26534041 

р/р UA663563340000026505300334656  


Банк: АТ “Ощадбанк”

В разі оплати через банк Позичальник зобов’язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно договору кредиту № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). 

Договір споживчого кредиту

Умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту