1. Порядок повідомлення кредитодавця про представництво інтересів споживача
 2. Порядок взаємодії зі споживачем вимоги щодо етичної поведінки
 3. Витяг з порядку обробки персональних даних у КС “Кредитне товариство”
 4. Права споживача згідно ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
  Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
  У разі дострокового припинення надання фінансової послуги клієнт повинен повернути фінансовій компанії все одержане за договором, а при отриманні кредиту споживач зобов’язаний повернути кредитору залишок кредиту та проценти, нараховані за фактичний строк користування кредитом
 5. Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів
 6. Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
 7. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
  КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.
 8. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості:
  8.1.Споживач має право погасити прострочену заборгованість :
  8.1.1. Прийом платежів здійснюється кредитною спілкою в робочі дні згідно графіку роботи.Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ.
  8.1.2. Шляхом безготівкового перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця

  Реквізити:
  Отримувач: Кредитна спілка «Кредитне товариство»
  Код ЄДРПОУ: 26534041
  р/р UA 163003460000026504062152801
  Банк: АТ  “Альфа-Банк”
  або Отримувач: Кредитна спілка «Кредитне товариство»
  Код ЄДРПОУ: 26534041
  р/р UA663563340000026505300334656
  Банк: АТ “Ощадбанк”
  В разі оплати через банк Позичальник зобов’язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно договору про споживчий кредит № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). 

  Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:
  1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
  2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
  3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

  З моменту виявлення прострочення за договором про споживчий кредит і до моменту вчинення дій із врегулювання простроченої заборгованості відповідальна особа кредитної спілки вживає наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань:

  • здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;
  • надсилає позичальнику та поручителю (у разі його наявності) рекомендовані листи про необхідність виконання договірних зобов’язань.

  Врегулювання простроченої заборгованості (здійснювані кредитною спілкою, заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання (прострочена заборгованість) за договором про споживчий кредит) здійснюється із дотриманням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) встановлених Законом України «Про споживче кредитування» та додаткових вимог встановлених НБУ.